Accu lekt zuur

Accuzuur is zeer corrosief en kan grote schade toebrengen aan de omringende installatie.

Een 'natte' accu dient uiteraard rechtop te worden geïnstalleerd om te voorkomen dat zuur via de vulopeningen of, bij een gesloten accu, door het ontluchtingsventiel naar buiten treedt. Een VRLA accu daarentegen kan zonder bezwaar in gekantelde positie worden geïnstalleerd.

Als de accu geen uiterlijke beschadigingen vertoont en desondanks langs het deksel lekt is er sprake van een onvolkomenheid in de aansluiting tussen bak en deksel die te herleiden is naar de fabrikant.
Een andere vorm van lekkage is zuur dat via de afdichting van de polen naar buiten treedt. De vakterm voor het verschijnsel is seepage. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar genoeg om poolcorrosie te veroorzaken

Tenslotte is er nog zuur dat door de vulopeningen naar boven komt. Dit is het gevolg van een te hoog elektrolytniveau door te veel bijvullen of door bijvullen in ontladen toestand. Altijd eerst laden, daarna pas bijvullen!

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux