Vlarea

recybat

VLAREA staat voor het Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en –beheer. Deze wetgeving bundelt verschillende onderdelen van het afvalstoffendecreet en beoogt het uitvoeren van een onderbouwd recyclagebeleid. Ook de Europese richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu's is overgenomen.

Importeurs 

Sinds het van kracht worden van het VLAREA is er een aanvaardingsplicht voor loodstartbatterijen. Voor producenten en importeurs houdt de aanvaardingsplicht in dat zij de wettelijk opgelegde inzameling- en recyclagedoelstellingen moeten behalen volgens het VLAREA. Deze producenten en invoeders moeten zich ofwel aansluiten bij Recybat, het beheersorganisme voor afvalloodstartbatterijen, of over een goedgekeurd individueel afvalbeheer- en preventieplan beschikken.

Volgens de Europese batterijenrichtlijn 2006/66/EG is ieder die voor het eerst een accu op de binnenlandse markt brengt importeur. Dientengevolge zou iedere afnemer van Hefra die vanuit een Nederlands distributiecentrum wordt beleverd, ongewild als importeur worden aangemerkt. Teneinde haar Belgische afnemers te vrijwaren van de uit het VLAREA voortvloeiende verplichtingen heeft Hefra zich aangesloten bij Recybat.

Eindverkopers

Eindverkopers hebben een aanvaardingsplicht voor loodstartbatterijen volgens het principe 1 voor 0. Dit houdt in dat de eindverkoper ervan verplicht is afvalloodstartbatterijen terug te nemen, zelfs wanneer de klant geen nieuwe loodstartbatterijen aanschaft.
De eindverkoper van loodstartbatterijen moet op een goed zichtbare plaats in het verkooppunt eeninformatieaffiche aanbrengen met de titel 'aanvaardingplicht afvalloodstartbatterijen' en daaronder vermelden op welke wijze hij voldoet aan deze aanvaardingsplicht.

Opslag

Afvalloodstartbatterijen moeten worden opgeslagen in aangepaste afvalcontainers; in de praktijk gebruikt men hiervoor zuurbestendige bakken. Deze bakken zijn in de meeste gevallen verkrijgbaar bij de overbrenger van oude loodstartbatterijen. De bakken moeten voorzien zijn van een deksel of overdekt opgeslagen worden, dit om de vermenging met neerslag, eventueel lekkende zuren of ontlading te voorkomen.

Ophaling

De afgifte van afvalloodstartbatterijen mag enkel gebeuren aan de leverancier van nieuwe loodstartbatterijen of door afgifte aan een erkend overbrenger. Hefra is graag bereid u daarbij terzijde te staan door:

  • Gratis plaatsen van accucontainers
  • Omwisselen binnen 5 werkdagen
  • Hoge restwaardevergoeding
  • Ook voor kleinere aantallen
  • Volledig gecertificeerd
  • Direct persoonlijk contact
  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux