Inzamelen

inzamelen

Het Hefra inzamelplan voorziet in maatwerk voor ieder situatie. Zo kan iedereen die beroepsmatig met accu's omgaat op verantwoorde én profijtelijke wijze zich kwijten van de verplichtingen die de wet (en het gezond verstand) ons allen oplegt.

Situatie A

Situatie B

Situatie C

U bent eindgebruiker of installateur en vervangt incidenteel één of meerdere accu’s. U bent garagist of wagenparkbeheerder en vervangt met regelmaat accu’s tot ca. 500 kg per maand. U bent grossier of groothandel en ontvangt meer dan 1000 kg per maand.
U levert bij aflevering de oude accu’s in en ontvangt daarvoor, zonder administratieve rompslomp direct een vergoeding op uw factuur. U levert op afroep een minimale hoeveelheid van 500 kg oude accu’s in en ontvangt daarvoor een hoge vergoeding. Uw inlevering is meldingsplichtig en Hefra verzorgt de afwikkeling. U levert op afroep één of meerdere volle containers in en ontvangt daarvoor een zeer hoge vergoeding. Uw inlevering is meldingsplichtig en Hefra verzorgt de afwikkeling.

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Het ministerie van VROM heeft de NIWO aangewezen als uitvoeringsinstantie om de aanvraag voor vermelding op deze lijst te behandelen. Het VIHB nummer van Hefra is ZH511002

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux