Vullen met accuzuur

vullen

Een beperkt assortiment VMF accu's wordt “droog geladen” geleverd en dient vóór ingebruikname te worden gevuld met verdund zwavelzuur (37%). Verdund zwavelzuur (accuzuur) kan bij huidcontact of inname ernstige verwondingen veroorzaken. Hoewel door het volgen van onderstaande instructies het vullen, installeren en gebruiken geen problemen behoort op te leveren, dienen toch enkele belangrijke voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen. Inspecteer vóór het vullen de accu op externe beschadigingen controleer of de nieuwe accu de juiste maatvoering en aansluitingen heeft.

Vullen van drooggeladen accu's

 1. Plaats de accu op een vlakke ondergrond.
 2. Verwijder niet eerder dan vlak vóór het vullen de schroefdopjes en eventuele sluitfolie.
 3. Vul de accu met verdund zwavelzuur (37% ofwel SG 1.280) tot aan het maximum niveau.
 4. Laat de accu minstens 30 minuten staan. Indien het zuurniveau is gedaald bijvullen tot het maximum niveau.
 5. Schroef de vuldopjes handvast aan.
 6. Indien zuur is gemorst, reinigen met een sodaoplossing. Vergeet hierbij vooral de polen niet.

Vullen van onderhoudsvrije motoraccu's

Onderhoudsvrije motoraccu's worden veelal aangeduid met MF, CTX, YTX of soortgelijk. Het zijn eigenlijk AGM accu's waaraan het zuur nog niet is toegevoegd. Het zuur wordt apart bijgeleverd en toegevoegd op het moment dat de accu in gebruik wordt genomen. Altijd vers, maar wel iets bewerkelijker dan de motoraccu's van het type Factory Activated, ook wel Sealed Maintenance Free of SLA genoemd. Dit zijn normale AGM accu's, die in de fabriek zijn afgevuld en gesloten.

 1. Plaats vóór installatie de accu op een vlakke ondergrond.
 2. Verwijder pas vlak vóór het vullen de sluitfolie.
 3. Neem de sluitstrip van de vulling en bewaar deze om na het vullen de accu mee te sluiten.
 4. De verzegeling van de vulling niet verwijderen of doorprikken.
 5. Plaats de vulling loodrecht in de vulopeningen en druk omlaag zodat de verzegeling verbroken wordt.
 6. U ziet luchtbelletjes opstijgen als teken dat het vullen is begonnen. Activeer dit proces zo nodig door zachtjes tegen de vulling te tikken.
 7. Als de vulling leeg is kan deze voorzichtig worden verwijderd. Veeg indien nodig gemorst zuur af met een droge doek of tissue. Vergeet hierbij vooral de polen niet.
 8. Druk het afdichtkapje stevig in de vulopeningen zodat deze geheel aansluit op de accu.
 9. De vulprocedure is nu voltooid. Open hierna de accu nooit meer. Nooit naderhand water of electrolyt toevoegen!

Laden

Na het vullen heeft uw accu ongeveer 80% van zijn capaciteit beschikbaar. Onmiddellijk in bedrijf nemen zonder doorladen betekent met een ladingachterstand beginnen. Het is beter voor de levensduur dat de accu eerst correct wordt doorgeladen.

Indien na deze initiële lading het zuurniveau is gedaald, kan de accu worden bijgevuld met accuzuur tot het maximum niveau. Let op: dit is de laatste maal dat de accu wordt (bij)gevuld met zuur. Voortaan alleen bijvullen met gedemineraliseerd water. Let op, dit geldt niet voor de onderhoudsvrije batterijen.

 •  Ruim 2.000 producten
 •  Grootste importeur van Europa
 •  4 distributiepunten
 •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux