Explosie

explosie

Helaas kunnen accu's onder bepaalde omstandigheden exploderen.

Bij een geladen accu is dat omdat alle opgeslagen energie in één keer vrij komt zoals bijvoorbeeld wanneer een gevallen stuk gereedschap volle sluiting veroorzaakt.

Bij het laden van een loodzwavelzuuraccu wordt het explosieve knalgas gevormd. Dit knalgas kan bij de geringste vonk exploderen. De meeste explosies vinden plaats tijdens het aan- of afkoppelen van de aansluitkabels, startkabels en de lader.

Als een accu explodeert tijdens het starten is dat meestal het gevolg van een te laag elektrolytniveau, door verkeerd laden en/of gebrekkig onderhoud. Een dendriet (kristalvormige uitloper) door sulfatering kan een brug vormen tussen twee platen zodat, op het moment dat de startstroom gaat lopen, een vonk wordt getrokken en het in de accu aanwezige knalgas explodeert.

Voorkom explosieschade door het nauwgezet volgen van de voorschriften en het dragen van oog- of gelaatsbescherming.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux