Wetgeving (NL)

agenstschap

Besluit beheer batterijen en accu’s 2008

Op 26 september 2008 is de Europese batterijenrichtlijn 2006/66/EG  van kracht geworden voor fabrikanten, producenten en distributeurs. Zij moeten minder schadelijke batterijen en accu's leveren en zijn verantwoordelijk voor inzameling en hergebruik van hun afgedankte producten. Specifiek voor autostartaccu’s geldt de verplichting om een landelijk dekkend innamenetwerk in werking te hebben voor de eindgebruiker.

Hefra heeft er voor gekozen om als importeur én gekwalificeerd inzamelaar zelf een dergelijk netwerk op te zetten en in stand te houden. Afnemers en andere partners van Hefra maken een onlosmakelijk deel uit van de distributieketen en kunnen daarin een profijtelijke rol vervullen.

Partners van Hefra kunnen altijd altijd rekenen op:

  • Gratis plaatsen van accubakken
  • Omwisselen binnen 5 werkdagen
  • Hoge restwaardevergoeding
  • Ook voor kleinere aantallen
  • Volledig gecertificeerd
  • Direct persoonlijk contact

Agentschap NL (voorheen SenterNovem)voert onder de naam Uitvoering Afvalbeheer programma's, subsidieregelingen en (inter)nationale regelgeving uit op het gebied van afval, waaronder ook het Besluit beheer batterijen en accu's 2008 en de Regeling beheer batterijen en accu's 2008. Hefra heeft op 10 juni 2009 een mededeling ingediend over de wijze waarop zij uitvoering gaat geven aan haar verplichtingen uit de Regeling. Deze is op 25 augustus 2009 per beschikking goedgekeurd door het Ministerie van VROM.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux