Dangerous Goods Declaration (DGD)

dgd

Elk transport van gevaarlijke stoffen over zee dient vergezeld te gaan van vervoersdocumenten.

Deze geven precies aan wat de samenstelling van de lading is en welke hoeveelheden meegaan. De IMDG-code 5.4.1 geeft aan welke informatie moet worden vermeld.

Het vervoersdocument bevat in elk geval:

  • De juiste vervoersnaam;
  • Klasse en subklasse (indien toegewezen);
  • UN-nummer (United Nation-nummer toegewezen aan gevaarlijke stoffen), voorafgegaan door de letters UN;
  • Verpakkingsgroep (indien toegewezen);
  • Aantal en soort colli en de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen.

Deze gegevens worden ondertekend door de verscheper, en met noemt het daarom Shipper's declaration of Dangerous Goods.

Tevens vereist is het Container Packing Certificate. Hierin bevestigt de verpakker (veelal natuurlijk de verscheper) dat de goederen zijn verpakt in overeenstemming met de bepalingen in IMDG 5.4.2

Dit zijn dus twee afzonderlijke verklaringen. Hoewel deze verklaringen in principe vormvrij zijn, wordt algemeen gebruik gemaakt van een gecombineerd document, dat dus van twee handtekeningen voorzien dient te zijn.

Een DGD formulier voor zeevracht is beschikbaar op de download pagina.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux