Thermal Runaway

Thermal Runaway is het best te omschrijven als “thermisch op hol slaan”. Het is een fenomeen dat we bij lood-zwavelzuuraccu's uitsluitend aantreffen bij VRLA accu's.

De VRLA accu onderscheidt zich van de 'natte' accu door het recombinatieproces waarbij zuurstof en waterstof, die ontstaan tijdens het laden, niet uit de accu ontsnappen, maar binnen de accu recombineren tot water. Het recombineren is een exotherm proces: er komt warmte bij vrij.

Bij een combinatie van hoge omgevingstemperatuur en forse overlading zal door dit exotherme proces binnen de accu meer warmte vrijkomen dan aan de buitenzijde kan worden afgevoerd. Door de stijgende temperatuur zal de laadspanning afnemen en de laadstroom toenemen waardoor nog meer warmte wordt ontwikkeld enzovoorts. Uiteindelijk zal de accu smelten. Er bestaat explosiegevaar door interne kortsluiting en de aanwezigheid van een grote hoeveelheid knalgas.

Thermal Runaway is een probleem dat eerst en vooral veroorzaakt wordt door de lader, niet door de accu.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux