Material Safety Date Sheet (MSDS)

msds

Voor alle producten met gevaarlijke eigenschappen is het verplicht een zogenoemde Material Safety Data Sheet (MSDS) of Gevarenkaart op te maken. Dit veiligheidsblad bevat alle relevante informatie over aard en samenstelling van het product en daarnaast de veiligheidsmaatregelen die nodig kunnen zijn. Gevarenkaarten worden ook wel Veiligheids Informatie Bladen (VIB) genoemd

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is het verplicht dat bij het transport een Gevarenkaart aanwezig is.

Hoewel de term Material Safety Data Sheet (MSDS) internationaal wordt gebezigd, kunnen in verschillende jurisdicties verschillende eisen worden gesteld aan de inhoud. Zo zal bijvoorbeeld een MSDS welke is opgesteld volgens de United States Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Hazard Communication Standard (HCS), niet noodzakelijkerwijs voldoen aan de wettelijke vereisten in andere rechtsgebieden.

Een MSDS volgens (EU) richtlijn nr. 93/112/EG is een internationaal geharmoniseerde gevarenkaart met 16 rubrieken. Het model is overgenomen door de International Standards Organization (ISO) en de International Labour Organization (ILO) en is gedocumenteerd in ANSI (American National Standards Institute) Standard Z400.1-1993. Gebruik van dit model voldoet aan de voorschriften van OSHA.

Op deze site is van ieder accutype de bijbehorende MSDS te downloaden via de artikelspecificaties of vanuit de download pagina.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux