Afgedankte accu's

plumblum

Een afgedankte accu wordt gerekend tot KCA (Klein Chemisch Afval). KCA is afval van particulieren dat gevaarlijk is voor het milieu als ze zomaar wordt weggegooid. Dit geldt bijvoorbeeld voor batterijen, medicijnen, verf en motorolie. Vanwege de schadelijke bestanddelen mogen ze niet bij het gewone afval. Klein chemisch afval moet gescheiden worden ingeleverd. U kunt KCA herkennen aan het symbool met de rolcontainer. Ingeval van accu's ziet u daarbij de gevaarlijke stof zien aangeduid met de het chemisch symbool voor lood (Pb).

Als uw nieuwe accu wordt geinstalleerd door een garage of gelijksoortig professioneel bedrijf zal deze zich graag over het oude exemplaar ontfermen en zich daarvan op reglementaire wijze ontdoen. Overigens is volgens het Besluit beheer batterijen en accu's 2008 iedereen die beroepsmatig accu's en batterijen aan eindgebruikers verkoopt, verplicht om de afgedankte accu's gratis in te nemen, ook als deze niet door hem werden verkocht en/of als geen nieuwe accu word aangeschaft.

Als u om enigerlei reden geen inzamelpunt in uw nabije omgeving kunt vinden, zullen wij u graag helpen zich van uw oude accu te ontdoen. Bel met +31 (0)88-4009013 en vragen naar Andrew Schillevoort of mail naar recycling@hefra.nl.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux