Bevriezing

bevriezing

Accuzuur is zeer corrosief en kan grote schade toebrengen aan de omringende installatie.

Een lood-zwavelzuur accu heeft eigenlijk een ingebouwde bescherming tegen elektrolytbevriezing omdat de capaciteit die kan worden onttrokken terugloopt naarmate de temperatuur daalt en daardoor het soortelijk gewicht (SG) van de elektrolyt in ontladen toestand steeds hoger is dan het vriespunt.

Als een accu wordt ontladen in omgevingstemperatuur van 0°C, zal deze ongeveer 80% van de nominale capaciteit leveren. Het SG van de elektrolyt in een 80% ontladen accu bedraagt ongeveer 1.14 kg/l. Elektrolyt van dit SG zal bevriezen bij ongeveer -15°C. Dat betekent dat het vriespunt, 15°C beneden de temperatuur van de elektrolyt ligt.

Evenzo zal bij een temperatuur van -20°C een accu nog maar 50% van de nominale capaciteit leveren, wat neerkomt op een SG van ongeveer 1.180 kg/l met een bijbehorend vriespunt van ongeveer -26°C. Dat is nog steeds 6 graden lager dan de temperatuur van de elektrolyt. Dit betekent dat voor een bepaalde (elke denkbare) omgevingstemperatuur de capaciteit die de accu levert onvoldoende is om de elektrolyt te kunnen laten bevriezen.

De enige keer dat de elektrolyt kan bevriezen is wanneer de accu volledig ontladen raakt bij een temperatuur van bijvoorbeeld 25°C en vervolgens in deze ontladen toestand aan een temperatuur beneden 0°C wordt blootgesteld. Dat lijkt vergezocht, maar het kán voorkomen, bijvoorbeeld door zelfontlading tijdens langdurige opslag. Denk maar eens aan een overwinterende boot of caravan met een conventionele batterij zonder druppellading.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux