Startaccu's

De capaciteit van een startaccu worden volgens de Europese norm EN 50 342 door de fabrikant aangegeven in 20-urige (nominale) capaciteit (AhC20) en koudstartvermogen (A). Dit is in de Europese markt de meest gangbare aanduiding, maar er zijn ook andere normen zoals DIN en BCI die allen dezelfde strekking hebben.

  • De nominale capaciteit geeft aan hoeveel energie kan worden opgeslagen.
  • De koudstartcapaciteit geeft aan hoe snel deze energie kan worden afgegeven.

Deze twee capaciteiten hebben weliswaar verband met elkaar, maar staan niet in directe verhouding. Een accu met royale nominale capaciteit kan vanwege zijn constructie lage startstromen genereren en andersom.

Als een batterij ouder wordt dan slijt het platenmateriaal door uitval of door sulfatering. Dit tast op den duur de mogelijkheid van de accu als omzetter van chemische energie in elektrische energie aan en de nominale capaciteit loopt terug: er kan steeds minder energie worden opgeslagen. De gezondheidstoestand van een accu wordt vastgesteld aan de hand van de huidige nominale capaciteit ten opzichte van de door de fabrikant opgegeven waarde, uitgedrukt in procenten. We noemen dat SOH (State of Health). Een loodzuuraccu wordt bij 80% van de nominale capaciteit geacht aan het einde van zijn technische levensduur te zijn gekomen. Dat moment noemen we EOL (End of Life).

De geleidelijke afname van de nominale capaciteit als gevolg van slijtage gaat echter niet gepaard met een geleidelijke afname van de startcapaciteit. In nevenstaande illustratie wordt de accu voorgesteld als een bak waarin de opslagcapaciteit afneemt door toename van de rotsformatie (het onbruikbare deel van de actieve massa). De kraan symboliseert het startvermogen. Hoewel de hoeveelheid opgeslagen energie afneemt, blijft nog steeds evenveel energie door de kraan stromen. Pas op het allerlaatste moment zal de kraan stoppen en geen energie meer leveren. En zo gaat het dus ook vaak in de praktijk. De ene dag niets aan de hand, en de volgende dag een probleem.

Preventieve vervanging voorkomt veel ongerief en kosten. Echter, afscheid nemen van een accu die normaal functioneert stuit vele gebruikers tegen de borst. Maar het is vergelijkbaar met een versleten band. Met 1 mm profiel kun je nog ‘gewoon’ rijden. Het gaat mis als het ineens heel nat wordt. Zo is het ook met de accu, alleen is het nadeel dat je aan de buitenkant van de accu niet kunt zien hoe slecht hij er aan toe is en aan een band wel.

Om dat inzicht te verkrijgen zijn we aangewezen op het testen van de SOH. Daarbij hebben we de keus uit twee technieken: de oude vertrouwde loadtest en de geavanceerde conductance test.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux