Conductance tester

De conductance-accutester is een praktische oplossing om de conditie van accu’s betrouwbaar te meten in ingebouwde toestand, zonder gevaar voor beschadiging van boordelektronica. Een test duurt slechts enkele seconden. Het is niet nodig de accu eerst op te laden en de test onttrekt geen lading aan de accu.

Een conductance-accutester meet de beschikbare actieve plaatoppervlakte in de accu. Deze staat in direct verband met de aanwezige koudstartstroom. Een gezonde accu heeft een hoge ‘conductance’, in het Nederlands: een hoog inwendig geleidingsvermogen. Als gevolg van veroudering van de accu, corrosie en sulfatatie neemt het actieve plaatoppervlak af en daalt de conductance en dus de beschikbare koudstartstroom.

Het testresultaat is dankzij slimme elektronica dermate betrouwbaar, dat vele autofabrikanten dit type tester voor hun dealerwerkplaatsen adviseren of verplichten.

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux