Zuurweger

Een zuurweger wordt gebruikt om de ladingstoestand van de accu vast te stellen aan de hand van de soortelijke massa van de elektrolyt, bestaande uit verdund zwavelzuur. Deze is namelijk afhankelijk van de ladingstoestand..

Tijdens de ontlading reageert het elektrolyt met het actieve materiaal in de platen, waardoor het zwavelzuurgehalte in de elektrolyt afneemt. Een volledig geladen accu heeft een soortelijke massa van 1.265 tot 1.280, in volledig ontladen toestand zal dat slechts 1.120 bedragen.

Let op: de soortelijke massa is afhankelijk van de temperatuur. Elke 7°C afwijkend van de 20°C wordt de gemeten zuursterkte 0,5 punt lager (bij 27°C) of hoger (bij 13°C).

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux