Zeevracht

imdg

Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen.

De Internationale Maritieme Organisatie (International Maritime Organization, IMO) is een in Londen zetelende organisatie die op internationaal niveau afspraken tussen de deelnemende lidstaten bewerkstelligt om zodoende de scheepvaart zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te maken. De IMO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties en werd in 1948 opgericht en in 1958 ingesteld.
De IMO geeft voor gevaarlijke goederen een indeling in zogenaamde de IMDG-Codes: de IMO Code voor het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code), bedoeld in hoofdstuk VII, deel A, van het SOLAS-verdrag.

Gevaarklassen (IMDG Codes)

De gevaarlijke stoffen zijn verdeeld in 9 hoofdklassen met enkele subklassen.

Accu's vallen onder IMO 8. De classificatie is de verantwoordelijkheid van de verscheper en heeft gevolgen voor de verpakkings- en samenladingsvoorschriften. Zendingen dienen altijd vergezeld te gaan van MSDS (Material Safety Data Sheet) en DGD (Dangerous Goods Declaration)

  •  Ruim 2.000 producten
  •  Grootste importeur van Europa
  •  4 distributiepunten
  •  Grote merken voorradig
© Copyright 2023 Ecobat Battery Benelux